Mødeforkorter

Mødeforkorter

Mødeforkorteren er et tilføjelsesprogram til Outlook, som sikrer, at der automatisk skæres lidt tid af det forslag som Outlook præsenterer pr. default. Hvis man f.eks. planlægger at holde et møde kl. 14:00 af en times varighed, så vil Mødeforkorteren gribe ind og foreslå, at mødet slutter kl. 14:50 i stedet for kl. 15:00 som ellers ville være standard.
Den afledte effekt af at benytte værktøjet bliver, at man udnytter kalender og mødelokaler bedre, idet man automatisk bliver mindet om at indsætte den pause som giver plads til at man overlade mødelokalet til næste hold og evt. transporttid til næste møde.