Templates, eCTD

Templates, eCTD

Vi har stor erfaring med udvikling af Word templates der indgår som vigtige byggesten i forbindelse med medicinalfirmaers elektroniske registreringsansøgninger (Electronic Common Technical Documents). Hermed sikres dokumenternes kvalitet inden de anvendes i den videre proces, og fordyrende tilbageløb kan undgås.

Referencer:

  • Ferring
  • Sundheds og ældreministeriet
  • Sundhedsdatastyrelsen
  • Lundbeck