× Block Register fravaer Send sms Print

IT rules


Regler for brug af skolens computere:
Skolens computer skal bruges i forbindelse med din undervisning på skolen. Det vil sige, at du kan bruge computerne, når du søger informationer, skriver projekter eller arbejder med andre skoleopgaver.

Når du bruger computerne skal du:

Behandle computerne ordentligt, så de ikke går i stykker Overholde love og regler om ophavsret Begrænse dit forbrug af prints, så papirspild undgås Overholde god "etikette", når du bruger Internettet. Lad f.eks. være med at sende "spam-mails" eller anonyme mails, der kan genere andre brugere på nettet

Desuden er det ikke lovligt at:

Downloade musik og film til privat brug Opsøge, udskrive eller download websider, der ikke har noget med undervisningen at gøre Ændre på computernes opsætning. Du må ikke downloade eller installere programmer og spil på skolens computere Ryge, spise eller drikke ved skolens computere

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra inLogic testskole Med venlig hilsen

IT afdelingen support@inlogic.dk

Top